הלוואות בהוראת קבע- אור פיננסים

 

בישראל ניתנות הלוואות חדשות מידי יום ביומו בסכומים שונים, בתנאי החזר שונים, למטרות מגוונות: ישנם הלוואות אשר מוחזרות לגוף המממן באמצעות כרטיס האשראי, ישנם הלוואות אשר מוחזרות באמצעות צ׳קים על פי תאריכי ההחזר הנקבעים מראש, ישנם הלוואות ממקום העבודה הניתנות כמיפרעות ומוחזרות באמצעות תלוש השכר החודשי וישנם הלוואות בהוראת קבע המוחזרות מחשבון הבנק של הלווה בתאריכי החזר מוסכמים מראש.


ההחזר החודשי של הלוואות בהוראת קבע מתבצע מחשבון הבנק של הלקוח על פי הסכומים והמועדים שנקבעו בהסכם ההלוואה, אין זה מחייב שההלוואה תינתן ללווה דרך הבנק שבו הוא מנהל חשבון, אלא יכול להתבצע דרך כל חברת אשראי חוץ בנקאית כאשר ההחזר החודשי מועבר מחשבון הבנק של הלקוח לחברה המלווה, בדיוק כפי שהלקוח משלם בהוראת קבע חשבונות חשמל, מיים ארנונה וכדומה.


במסגרת ההסכם ההלוואה שעליו חותם הלקוח נקבעים: סכום ההלוואה, תקופת ההחזר בחודשים, ריבית ועלויות נוספות שישנם להלוואה, בעל חשבון הבנק מאשר בחתימתו לחייב את חשבון הבנק שלו בחיוב הנקבע בהסכם.
על פי סוג ההלוואה בהוראת הקבע נקבעת הריבית השנתית שישלם הלקוח בהתאם למרווח הסיכון שיש לגוף המממן, במקרה של שיעבוד נכס כגון דירה, רכב או פיקדון כספי הריבית שישלם הלקוח בהחזר הוראת הקבע תהיה נמוכה יותר ותאפשר לו לקחת סכום גדול יותר לתקופה ארוכה.


המוסדות הפיננסים השונים בודקים את הלקוחות המבקשים הלוואה בצורה יסודית ופרטנית: בדיקת יכולת ההחזר של הלקוח, הכנסתו של הלקוח, התחייבויותיו, נכסיו ורכושו ורק לאחר מכן מקבלים את ההחלטה האם ניתן לאשר הלוואה? איזה סכום ניתן לאשר לו? ובאילו תנאים?
במקרה של אישור ההלוואה בהוראת הקבע אור פיננסים מבצעים תיאום פגישה בנקאית ללקוח לצורך חתימה על מסמכי ההלוואה והעברה כספית לחשבון הבנק של הלקוח, במידה וההלוואה לכל מטרה ללא שיעבוד נכס.
הלוואות בהוראת קבע ניתנות ללקוחות למטרות שונות ומגוונות: סגירת התחייבויות והמינוס בבנק, רכישת בית חדש, רכישת רכב חדש או יד שנייה, פתיחת עסק, טיול בחו״ל, אירוע משפחתי, טיפולי שיניים, ניתוחים ועוד.
ההחזרים החודשיים הנוחים בהלוואות ומתפרסים למספר רב של חודשים או שנים ובכך הם מאפשרים ללווה לעמוד בהתחייבויותיו ולהגשים את חלומותיו, שאיפותיו ומטרותיו...


לאור פיננסים מספר יתרונות משמעותיים ללקוח באישור הלוואות בהוראת קבע:
אין קנסות על פירעון מלא או חלקי של ההלוואה בהוראת הקבע.
אין עלויות דמי הוראת קבע חודשיים כפי שנהוג בחברות אשראי חוץ בנקאיות.
ההלוואות אינם מכבידות על מסגרת האשראי/ אובליגו של הלקוח בבנק.


כדאי לבצע בדיקה מקיפה לפני שאתם מבקשים הלוואה מגופי אשראי מפוקפקים המציעים הצעות קוסמות ומפתות אך עלולים להפיל אתכם בפח בעסקה שאומנם נראית אטרקטיבית בתחילה, עם קבלת אשראי מהיר, אך בהמשך יתגלו העובדות האמיתיות אשר יגרמו לכם ולמשפחתכם סיכון כלכלי שיהיה קשה מאוד לצאת ממנו ולעמוד שוב זקופים עם רגליים על הקרקע.


חשוב שתפנו אלינו, אור פיננסים- הלואות לכל מטרה, על מנת לקבל הצעה אטרקטיבית מגורם שאינו תלוי המיועדות לכל מטרה.

 

למה אנחנו?

הלוואות בהוראת קבע

מרכז מידע ארצי 03-7411771

מרכז מידע ארצי 03-7411771