הלוואות למורים- אור פיננסים

 

מקצוע החינוך וההוראה הוא אחד המקצועות המאתגרים והחשובים ביותר הקיימים יחד עם זאת אין קשר ישיר בין רמת ההשקעה לבין המשכורת החודשית למורה בישראל שהנה בין הנמוכות בעולם ואינה מתגמלת כהלכה.
רבים מן המורים בישראל מתקשים להתקיים מרמת השכר ולנהל משק בית עם ההוצאות הגבוהות הכרוכות בניהול השוטף, ולשם כך הקים אור פיננסים מערך הלוואות למורים ולעובדי ההוראה בהסדרים בנקאיים נאותים ולתקופות החזר ארוכות.


כעובדי משרד החינוך נחשבים המורים לעובדים עם יציבות וביטחון כלכלי במקום עבודתם והכנסתם רק עולה עם העלייה בשנות הוותק, המורים מאוגדים בארגונים חזקים כגון: הסתדרות המורים וארגון המורים הארצי, גופים אשר מטרתם להלחם עבור ההטבות ורווחת ציבור המורים, גננות, מרצים ועובדי ההוראה אשר אותם הם מייצגים.

 

 

גם למורים כמו לכלל ציבור העובדים, ישנם הוצאות שאינם צפויות ומחייבות טיפול מהיר בקבלת אשראי והלוואה בנקאית  כגון: שיפוץ הבית, חתונה של אחד הילדים, טיול לחו״ל, הוצאות עבור לימודים אקדמאים, סגירת המינוס בבנק, ניתוח קוסמטי או טיפולי שיניים ועוד, ולשם כך אור פיננסים מסייעת באישורי הלוואות למורים בתנאים בנקאים אטרקטיביים בטיפול מהיר על סמך בדיקת נתונים מזהים ואישורים המעידים על ההכנסות.

 

המדינה ,באמצעות משרד האוצר והחשב הכללי, מבצעת סבסוד על הלוואות במספר בנקים על סמך מכרז המתבצע כל כמה שנים, בשנים האחרונות הוענק ההסדר למורים ועובדי ההוראה בבנק דסקונט ובנק יהב ולאחרונה הצטרף בנק מסד למתן הלוואות למורים בסבסודה של המדינה.

 

 


הטבה נוספת שניתנת לציבור המורים הנה קרן השתלמות בתנאי ניהול אטרקטיביים, שבה ניתן להשתמש בעת יציאת המורה להשתלמות אך גם לקבלת הלוואה על חשבון הכספים שצברה הקרן וזאת על ידי פנייה מוסדרת לחברה המנהלת את הקרן.
לכם המורים כדאי לערוך סקר מקיף ולבדוק את כל המשתנים: הכנסות, הוצאות, יכולת ההחזר שלכם ואז באמת להחליט איזה סכום הלוואה נדרשת לכם והיכן לקחת אותה, יש לציין שההלוואות ניתנות היום על ידי מספר גופים בנקאיים וחברות חוץ בנקאיות ולכל אחד מן הגופים יתרונות וחסרונות שונים.


היתרונות של אור פיננסים במתן שירות לאישור הלוואות למורים מתבטא בכך שאנחנו עובדים מול מספר בנקים וגופי אשראי בהסדרי מימון עם ריביות ותקופות החזר אטרקטיביות במיוחד, ללא קנסות על פירעון מלא או חלקי של ההלוואה, ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן, אין עלות על תשלומי הוראת קבע חודשיים, ההלוואה מתבצעת מחשבון הבנק שלכם באמצעות הוראת קבע ואינה יושבת על מסגרת האשראי/ אובליגו , מאחר שניתנת לכם המורים מבנק חיצוני שאינו שלכם.
לא רק מורים מוסמכים זכאים לקבלת הלוואות אלא גם לומדי הוראה, גננות, מרצים ועובדים נוספים במערך  משרד החינוך.
כיום רבות ההצעות למתן הלוואות בבנקים, בחברות חוץ בנקאיות, חברות לביטוח וגורמי אשראי נוספים, אך לא כדאי להתפתות ולקחת כל הצעה שניתנת לכם אלא לבדוק אותה לגופה, לבחון את מרכיבי ההצעה, לערוך סקר שוק ואז להחליט איזו הלוואה הכי משתלמת עבורכם.


אור פיננסים כגורם חיצוני, בלתי תלוי ומעורה בתחום ההלוואות לכל מטרה מבצע עבורכם, ציבור המורים בישראל, בחינה פיננסית של כל החברות וההצעות בשוק ויתן לכם את ההצעה הטובה ביותר התפורה

בדיוק למידותיכם.

למה אנחנו?

הלוואות למורים

מרכז מידע ארצי 03-7411771

מרכז מידע ארצי 03-7411771